Vít thử điện

Cung cấp các loại vít thử điện, tuốc nơ vít thử điện trên toàn quốc, nhiều chủng loại vít thử điện cho khách hàng chọn lựa.

分类

分类
价格上涨  价格降序  最新的
介绍
 1. Bộ 5 tuốc nơ vít điện 1000V tích hợp đèn báo thử điện

  185 000 VND   137 000 VND

  最小库存管理单元: BTVD6RUIKE, ID:220

  Bộ 5 tuốc nơ vít điện 1000V tích hợp đèn báo thử điện

 2. Tuốc nơ vít điện RUIKE kiêm bút thử điện

  65 000 VND   56 000 VND

  15 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: TVRUIKE7682, ID:134

  Tuốc nơ vít điện RUIKE kèm chức năng thử điện là dụng cụ không thể thiếu với thợ điện và trong mỗi gia đình