Kìm tuốt dây

Cung cấp các loại kìm tuốt dây điện thông minh, nhiều cỡ dây

价格上涨  价格降序  最新的
介绍
 1. 多功能自动剥线钳 电缆剥线刀

  73 000 VND   62 000 VND

  8 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: DCCCHT-352, ID:244

  Dụng cụ cắt tách tuốt vỏ cáp đa năng

 2. 46 000 VND   39 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 24002037, ID:2037

 3. 194 000 VND   165 000 VND

  15 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 820909735823, ID:1063

 4. 89 000 VND   76 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 820909713654, ID:1061

 5. 99 000 VND   84 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 6933528710165, ID:1025

 6. Dụng cụ tách vỏ dây cáp đồng trục, khía vỏ dây điện

  32 000 VND   27 000 VND

  5 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: DCTVCDT, ID:144

  Dụng cụ cắt vỏ dây cáp đồng trục, cáp mạng, dây điện tiện dụng, gọn nhẹ

 7. Kìm cắt và tuốt dây điện Top LY-2028PRO 6inch

  102 000 VND   87 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: 4716609821651, ID:21

 8. Kìm cắt và tuốt dây điện tự động Century

  122 000 VND   104 000 VND

  10 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: KTDCANTWS103, ID:14

 9. Kìm cắt cáp và tuốt dây điện Eacker 604328

  141 000 VND   120 000 VND

  12 000 VND 运费 !

  最小库存管理单元: KCTDEK8-200, ID:102

  Tạm hết hàng