Kìm bấm lỗ

Cung cấp kìm bấm lỗ trên da, giấy, vải. Kìm bấm khuy, khuy ô rê nhôm, đồng các kích cỡ

价格上涨  价格降序  最新的
介绍
 1. Kìm bấm khoen (ore)

  61 000 VND   55 000 VND

  最小库存管理单元: KBKORE, ID:264

 2. Kìm bấm lỗ Top TH-212 công nghệ Đức

  85 000 VND

  最小库存管理单元: 4716609822702, ID:24

 3. Kìm bấm lỗ có khoen sẵn kèm theo Top K6012A

  104 000 VND   90 000 VND

  最小库存管理单元: 4716609822085, ID:26

 4. Kìm bấm lỗ giấy kèm bấm khoen bọc lỗ 5mm

  117 000 VND   94 000 VND

  最小库存管理单元: KBLGBK5, ID:140

  Kìm bấm lỗ giấy là sản phẩm chuyển dụng cho thợ thủ công hay trong văn phòng dùng để tạo lỗ trên giấy với độ dày 3mm tương đương với 30 tờ giấy kèm chức năng bọ khoen xung quanh lỗ rất tiện lợi.

 5. Kìm bấm lỗ tròn và bấm lỗ dẹt

  161 000 VND   117 000 VND

  最小库存管理单元: KBL3T2D1O, ID:29

 6. Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ Top TAP-50109

  165 000 VND   155 000 VND

  最小库存管理单元: 4716609822092, ID:27

 7. Kìm bấm lỗ đồ da đồ nhựa dây lưng với 3 lỗ tròn 3 lỗ dẹt

  169 000 VND   125 000 VND

  最小库存管理单元: KBL3T3D01, ID:142

  Kìm bấm lỗ sử dụng để bấm lỗ đồ da như dây lưng túi xách và đồ nhựa mỏng với 3 lỗ tròn thông dụng và 3 lỗ dẹt đặc dụng

 8. Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ

  170 000 VND   119 000 VND

  最小库存管理单元: DCT0005, ID:65

 9. Kìm bấm lỗ tròn Đức MasterProof 18350

  214 000 VND   175 000 VND

  最小库存管理单元: 4047562183501, ID:261

 10. Kìm bấm lỗ, bấm khoen và khuy Licota AGP-LP04S

  250 000 VND   199 000 VND

  最小库存管理单元: 4717011836004, ID:37

 11. Kìm bấm lỗ Đức MasterProof 18349

  299 000 VND   245 000 VND

  最小库存管理单元: 4047562183495, ID:260