1.Giấy phép đăng ký kinh doanh

Số 01O8009007 đăng ký lần đầu tại BND Quận Hà Đông

2.Đăng ký thuế

Mã số thuế: 0107748817
Đăng ký thuế Dụng Cụ Ki Khí