Woodworking square hole drill bit

Cung cấp các loại mũi khoan gỗ lỗ vuông, mũi đục lỗ vuông hay gọi ngắn gọn là mũi khoan vuông để làm mộng

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 4pcs Woodworking Square Hole Bits Drill Mortising Chisel Set 1/4-1/2 Inch Mortiser Drills Bit Set For Cordless Screwdriver

  256 000 VND   213 000 VND

  19 000 VND off shipping fee !

  SKU: B4MKV14-12, ID:227

  Bộ 4 mũi khoan gỗ lỗ vuông khoan mộng 1/4 - 1/2 inch

 2. 73 000 VND   62 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000903, ID:903

 3. 74 000 VND   63 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000902, ID:902

 4. 76 000 VND   65 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000901, ID:901

 5. 78 000 VND   66 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000900, ID:900