Nhiễm khử từ

Các thiết bị chuyên nghiệp để nhiễm từ và khử từ các công cụ làm từ vật liệu có từ tính như sắt, thép , cô ban, ni ken

Filter

Filter

Show results for

 • Price range:

  22 000 - 67 000

No filter

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 22 000 VND   19 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001906, ID:1906

 2. 22 000 VND   19 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001905, ID:1905

 3. 49 000 VND   42 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6933528720249, ID:1029

 4. 59 000 VND   49 000 VND

  SKU: 4047562950097, ID:413

  Tạm hết hàng
 5. Dụng cụ sạc hoặc khử từ tính đầu mũi vít

  67 000 VND   57 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: JX0026, ID:159

  Dụng cụ chuyên dụng dùng để SẠC hoặc KHỬ TỪ TÍNH cho các dụng cụ như đầu tuốc nơ vít, đầu lục giác hay các đầu vặn cần có từ tính.

  Tạm hết hàng