Tháo ống gãy

Dụng cụ chuyên dụng để tháo ống nước bị gãy, tháo đầu nối ren ông nước bị gãy

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 51 000 VND   43 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: TQM7M9, ID:425

 2. Mũi tháo ống gãy cỡ 4

  38 700 VND   32 700 VND

  3 700 VND off shipping fee !

  SKU: MTOG02, ID:302

 3. Mũi tháo đầu ống nước gãy Φ21, Φ27

  48 000 VND   41 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: MTOG01, ID:180

  Đầu mũi tháo ống nước bị gãy phi 21- phi 27

 4. Bộ dụng cụ tháo đầu ống bị gãy đầu

  70 000 VND   62 000 VND

  SKU: BLONGG, ID:148

  Bộ dụng cụ chuyên dụng tháo đầu ống bị gãy nhanh chóng