Stapler Pin

We offer High Quality Stapler Pin Products

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Hộp ghim bấm 10000 cho dụng cụ buộc cành cây tự động

  23 900 VND   20 900 VND

  4 900 VND off shipping fee !

  SKU: GIM604C, ID:158

  Hộp kim bấm chuyên dụng cho dụng cụ buộc cành cây tự động với 10.000 kim

 2. Ghim bấm gỗ Tự Lực 16/6 5000 kim

  30 000 VND   26 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBGTL166, ID:123

  Ghim bấm gỗ là phụ kiện được sử dụng trong các dụng cụ kìm súng bấm ghim dùng đểm ghim chặt da, vải,... vào gỗ

 3. Ghim bấm gỗ 16/8 5000 kim dùng cho kìm bấm ghim

  33 600 VND   28 600 VND

  5 600 VND off shipping fee !

  SKU: DG4KB168, ID:138

  Ghim bấm gỗ là phụ kiện được sử dụng trong các dụng cụ kìm súng bấm ghim dùng đểm ghim chặt da, vải,nhựa... vào gỗ

 4. 38 000 VND   32 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: GBG-T1000, ID:419

 5. Bộ 2 hộp ghim bấm gỗ 5000 kim mỗi loại 16/6 và 16/8

  54 400 VND   49 500 VND

  11 400 VND off shipping fee !

  SKU: 2GBG166-168, ID:139

  2 hộp ghim bấm gỗ

 6. 127 000 VND   117 000 VND

  27 000 VND off shipping fee !

  SKU: GT873, ID:873

 7. 143 000 VND   128 000 VND

  28 000 VND off shipping fee !

  SKU: GT874, ID:874

 8. 254 000 VND   209 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: 24000875, ID:875

 9. 282 000 VND   241 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: 24000876, ID:876