Wood staple guns & stapler pin

Shop our selection of Wood Staple Guns, Stapler pin in Vietnam Metaworking Store

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Ghim bấm gỗ Tự Lực 16/6 5000 kim

  30 000 VND   26 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBGTL166, ID:123

  Ghim bấm gỗ là phụ kiện được sử dụng trong các dụng cụ kìm súng bấm ghim dùng đểm ghim chặt da, vải,... vào gỗ

 2. Ghim bấm gỗ 16/8 5000 kim dùng cho kìm bấm ghim

  33 600 VND   28 600 VND

  5 600 VND off shipping fee !

  SKU: DG4KB168, ID:138

  Ghim bấm gỗ là phụ kiện được sử dụng trong các dụng cụ kìm súng bấm ghim dùng đểm ghim chặt da, vải,nhựa... vào gỗ

 3. 38 000 VND   32 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: GBG-T1000, ID:419

 4. 39 000 VND   33 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000800, ID:800

 5. 43 000 VND   39 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: GBG-U500, ID:420

 6. Kìm bấm đinh ghim Top không điều chỉnh tăng lực

  106 000 VND   90 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822238, ID:16

 7. Kìm bấm đinh ghim Top có điều chỉnh tăng lực

  114 000 VND   97 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822221, ID:17

 8. 127 000 VND   117 000 VND

  27 000 VND off shipping fee !

  SKU: GT873, ID:873

 9. 143 000 VND   128 000 VND

  28 000 VND off shipping fee !

  SKU: GT874, ID:874

 10. 254 000 VND   209 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: 24000875, ID:875

 11. 282 000 VND   241 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: 24000876, ID:876

 12. 400 000 VND   345 000 VND

  SKU: 24000450, ID:450

 13. Ghim bấm gỗ J1008 hộp 5000 ghim

  47 000 VND   31 000 VND

  SKU: J1008-5000, ID:286

  Tạm hết hàng
 14. Ghim bấm gỗ J1010 hộp 5000 ghim

  50 000 VND   31 000 VND

  SKU: J1010-5000, ID:287

  Tạm hết hàng
 15. Kìm bấm ghim gỗ Đức MasterProof 30320

  281 000 VND   244 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562303206, ID:282

  Tạm hết hàng
 16. 1 124 000 VND   955 000 VND

  25 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562003205, ID:551

  Tạm hết hàng