Scissors

Choose from our wide selection of Scissors. Best deals in Vietnam. Free shipping

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Adjustable Marcotting Dual Scissors

  53 800 VND   45 800 VND

  6 800 VND off shipping fee !

  SKU: KKVCCC01, ID:181

  Sagawa Marcotting Dual Scissors

 2. 26 000 VND   22 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002296, ID:2296

 3. 42 000 VND   36 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000812, ID:812

 4. 52 900 VND   42 900 VND

  8 900 VND off shipping fee !

  SKU: 24000480, ID:480

 5. 49 000 VND   42 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002490, ID:2490

 6. 57 000 VND   47 000 VND

  SKU: 24000816, ID:816

 7. 82 000 VND   70 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002491, ID:2491

 8. 94 000 VND   80 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000426, ID:426

 9. Kéo cắt cành cây SADA Nhật Bản

  105 000 VND   89 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4984006062544, ID:146

  Kéo cắt cành SADA chính hãng Nhật Bản được sản xuất với lưỡi kéo sắc bén có độ cứng cao được các thợ làm vườn tin dùng

 10. 105 000 VND   89 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000763, ID:763

 11. 112 000 VND   95 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6923721505293, ID:370

 12. 114 000 VND   97 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000578, ID:578

 13. 112 000 VND   95 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000579, ID:579

 14. 112 000 VND   95 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002489, ID:2489

 15. 113 000 VND   96 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6923721505309, ID:661

 16. 131 000 VND   111 000 VND

  10 500 VND off shipping fee !

  SKU: 24001972, ID:1972

 17. Kéo cắt tôn công nghệ Nhật Bản Buddy A0021

  311 000 VND   264 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4719689291185, ID:72