Saw Drill Bit

Mũi khoan cưa là mũi nũi khoan mà thân có các răng cưa giúp tạo các lỗ khoan không phải hình tròn một cách tiện lợi

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 3-8MM HSS STEEL SAW DRILL BIT SET CUTTING METAL WOODWORKING TOOL

  54 000 VND   46 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: B6MKCCT5-3-8, ID:196

  Bộ 5 mũi khoan cưa 3-8mm phủ titanium

 2. 4pcs 6mm Saw Drill Hole Reamer 8-20mm Umbrella Drill 4-12mm Step Drill 12.4mm 90 Degree Chamfering Cutter Bit

  206 000 VND   175 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: B4MK-BVCD, ID:174

  4pcs drill bits for sheet drilling. Suitable for use in the following work which the hardness below 25 degrees such as carbon steel, thin plate, insulation board, PVC board.

 3. 38 000 VND   32 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001697, ID:1697

 4. 18 000 VND   15 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001696, ID:1696

 5. 15 000 VND   13 000 VND

  SKU: 24001695, ID:1695

 6. 14 000 VND   12 000 VND

  SKU: 24001694, ID:1694

 7. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001693, ID:1693

 8. 12 000 VND   10 000 VND

  SKU: 24001692, ID:1692

 9. 35 000 VND   30 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000496, ID:496

 10. 40 000 VND   34 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000495, ID:495

 11. 44 000 VND   37 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000494, ID:494

 12. 48 900 VND   40 900 VND

  5 900 VND off shipping fee !

  SKU: 24000486, ID:486

 13. Bộ 10 mũi khoan cưa 3-13mm phủ titanium

  237 000 VND   166 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: B10MKC3-13, ID:242

  Bộ 10 mũi khoan cưa 3-13mm phủ titanium