Punch hole pliers

We offer Punch Pliers that are the perfect choice for making round holes of various sizes in canvas, leather, plastic, rubber and cardboard.

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Kìm bấm khoen (ore)

  49 000 VND   42 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBKORE, ID:264

 2. 74 000 VND   63 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002038, ID:2038

 3. Kìm bấm lỗ có khoen sẵn kèm theo Top K6012A

  104 000 VND   89 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822085, ID:26

 4. Kìm bấm lỗ Top TH-212 công nghệ Đức

  107 000 VND   91 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822702, ID:24

 5. Kìm bấm lỗ giấy kèm bấm khoen bọc lỗ 5mm

  107 000 VND   91 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBLGBK5, ID:140

  Kìm bấm lỗ giấy là sản phẩm chuyển dụng cho thợ thủ công hay trong văn phòng dùng để tạo lỗ trên giấy với độ dày 3mm tương đương với 30 tờ giấy kèm chức năng bọ khoen xung quanh lỗ rất tiện lợi.

 6. Kìm bấm lỗ đồ da đồ nhựa dây lưng với 3 lỗ tròn 3 lỗ dẹt

  115 000 VND   98 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBL3T3D01, ID:142

  Kìm bấm lỗ sử dụng để bấm lỗ đồ da như dây lưng túi xách và đồ nhựa mỏng với 3 lỗ tròn thông dụng và 3 lỗ dẹt đặc dụng

 7. Kìm bấm lỗ tròn và bấm lỗ dẹt

  122 000 VND   104 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: KBL3T2D1O, ID:29

 8. Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ

  122 000 VND   104 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: DCT0005, ID:65

 9. Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ Top TAP-50109

  196 000 VND   177 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822092, ID:27

 10. Kìm bấm lỗ, bấm khoen và khuy Licota AGP-LP04S

  249 000 VND   224 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4717011836004, ID:37

 11. Kìm bấm lỗ tròn Đức MasterProof 18350

  178 000 VND   157 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562183501, ID:261

  Tạm hết hàng
 12. Kìm bấm lỗ Đức MasterProof 18349

  281 000 VND   240 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562183495, ID:260

  Tạm hết hàng