Pruning Saws

Shop hand pruning saws in the pruning saws & blades section of Vietnam Metaworking Tools Store

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 56 000 VND   48 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000883, ID:883

 2. 81 000 VND   69 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000647, ID:647

 3. Cưa cành cầm tay Bosi Tools BS553242 7inch/175mm

  128 000 VND   109 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6951325476091, ID:67

 4. 133 000 VND   113 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000861, ID:861

 5. Cưa cành cây gấp gọn 180mm C-mart

  135 000 VND   115 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6933409407016, ID:177

  Cưa cành cây cưa gỗ gấp gọn chiều dài lưỡi 180mm với răng cưa 3 cạnh làm bằng thép SK5

 6. Cưa cành cầm tay Top TGS-00217VN 250mm

  135 000 VND   115 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4717011830460, ID:68

 7. Lưỡi cưa gỗ thay thế Top 350mm F890302

  164 000 VND   139 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822412, ID:259

 8. 175 000 VND   149 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6933409411754, ID:465

 9. 178 000 VND   152 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000862, ID:862

 10. 191 000 VND   172 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001506, ID:1506

 11. Cưa gỗ cầm tay Top F890302 350mm

  246 000 VND   209 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609822306, ID:71

 12. 283 000 VND   255 000 VND

  25 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000483, ID:483

 13. Cưa cành cây vỏ gỗ lưỡi dài 240mm thép nhật SK4 hiệu Buddy

  281 000 VND   239 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4719689291130, ID:224

  Cưa cành cây vỏ gỗ lưỡi dài 240mm thép nhật SK4 hiệu Buddy