Plant scissors, shears and snips

Shop hi-quality garden scissors & garden snips at our store in Vietnam with the best deals, cheap price.

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 69 000 VND   59 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001396, ID:1396

 2. Kéo cắt cành Bosi Tools BS536088 8inch/200mm

  77 000 VND   67 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: 6951325476039, ID:73

 3. 77 000 VND   66 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000759, ID:759

 4. 94 000 VND   80 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000426, ID:426

 5. 101 000 VND   86 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000825, ID:825

 6. Kéo cắt cành cây SADA Nhật Bản

  105 000 VND   89 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4984006062544, ID:146

  Kéo cắt cành SADA chính hãng Nhật Bản được sản xuất với lưỡi kéo sắc bén có độ cứng cao được các thợ làm vườn tin dùng

 7. 105 000 VND   89 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001528, ID:1528

 8. 107 000 VND   90 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001786, ID:1786

 9. 109 000 VND   106 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000758, ID:758

 10. 113 000 VND   106 000 VND

  16 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000367, ID:367

 11. Kéo cắt tỉa và bấm Licota TGP-00248-6 6,5inch

  122 000 VND   104 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609820869, ID:13

 12. Kéo cắt cành Tiger ZS-210

  129 000 VND   110 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: KCC-TIGER, ID:271

 13. 134 000 VND   110 000 VND

  20 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000577, ID:577

 14. 129 000 VND   95 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001728, ID:1728

 15. 139 000 VND   132 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000808, ID:808

 16. 151 000 VND   128 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001740, ID:1740

 17. Kéo cắt cành cao cấp Licota TGP-00387 8inch

  152 000 VND   129 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4712834494431, ID:10

 18. 167 000 VND   142 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000478, ID:478

 19. Kéo cắt bấm lưỡi thẳng Licota TGP-00248 8inch

  178 000 VND   152 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4716609825154, ID:12

 20. 175 000 VND   149 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4713481717188, ID:479

1 2  Next page