Mũi bắt vít hoa thị

Mũi bắt vít hoa thị hay mũi torx, mũi bắt vít hình sao có các loại chiều dài, chuôi lục để gắn với máy khoan và máy bắt vít

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 14 000 VND   12 000 VND

  SKU: 24000933, ID:933

 2. 14 000 VND   12 000 VND

  SKU: 24000934, ID:934

 3. 14 000 VND   12 000 VND

  SKU: 24000935, ID:935

 4. 14 000 VND   12 000 VND

  SKU: 24000936, ID:936

 5. 241 000 VND   205 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001479, ID:1479