Mũi tam giác

Mũi bắt vít hình tam giác cân cạnh phẳng để bắt các con vít đặc biệt có mũ tam giác, mũi bắt vít làm từ thép S2 chống biến dạng

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001914, ID:1914

 2. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001913, ID:1913

 3. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001912, ID:1912

 4. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001911, ID:1911

 5. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24001910, ID:1910