Mũi lục giác đầu bi

Mũi lục giác bi sử dụng với máy bắt vít để mở các con vít lục giác nhưng ở cả tư thế chếch và thẳng rất lợi hại, mũi bằng thép chống biến dạng

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24001619, ID:1619

 2. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24001618, ID:1618

 3. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24001617, ID:1617

 4. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24001616, ID:1616

 5. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24001615, ID:1615