Mũi khoan sắt thép

Mũi khoan sắt chất lượng cao được làm từ vật liệu tốt như thép gió HSS, vật liệu phủ CBN để khoan chính xác, khoan nhanh

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 11 000 VND   9 000 VND

  SKU: 24000687, ID:687

 2. 11 000 VND   9 000 VND

  SKU: 24000688, ID:688

 3. 12 000 VND   10 000 VND

  SKU: 24000689, ID:689

 4. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: 24000690, ID:690

 5. 15 000 VND   13 000 VND

  SKU: 24000691, ID:691

 6. 18 000 VND   15 000 VND

  SKU: 24000692, ID:692

 7. 18 000 VND

  SKU: 813107036014, ID:723

 8. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24000340, ID:340

 9. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24000349, ID:349

 10. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24000352, ID:352

 11. 19 000 VND   16 000 VND

  SKU: 24000693, ID:693

 12. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000353, ID:353

 13. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000354, ID:354

 14. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000355, ID:355

 15. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000357, ID:357

 16. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000358, ID:358

 17. 20 000 VND   17 000 VND

  SKU: 24000694, ID:694

 18. 21 000 VND   18 000 VND

  SKU: 24000347, ID:347

 19. 21 000 VND   18 000 VND

  SKU: 24000348, ID:348

 20. 21 000 VND   18 000 VND

  SKU: 24000350, ID:350

1 2 3 4  Next page