Mũi khoan gạch, gốm, sứ

Cung cấp mũi khoan chuyên dụng để khoan gốm như mũi khoan gạch men, mũi khoan tường gạch, mũi khoan gốm, mũi khoan sứ

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 5pcs Multipurpose Drill Bits

  67 000 VND   57 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: B5MKDN01, ID:193

  New 5pc Triangle Spiral Tile Drill Bits Concrete Wall Ceramics Marble Hole Saw 3 4 5 6mm Masonry Drilling

 2. 123 000 VND   117 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002040, ID:2040

 3. 27 000 VND   23 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001783, ID:1783

 4. 26 000 VND   22 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001782, ID:1782

 5. 25 000 VND   21 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001781, ID:1781

 6. 24 000 VND   20 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001780, ID:1780

 7. 22 000 VND   19 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001779, ID:1779

 8. 21 000 VND   18 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001778, ID:1778

 9. 15 000 VND   13 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001777, ID:1777

 10. 136 000 VND   109 000 VND

  21 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001487, ID:1487

 11. 224 000 VND   190 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000998, ID:998

 12. 222 000 VND   189 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000997, ID:997

 13. 187 000 VND   159 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000996, ID:996

 14. 181 000 VND   154 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000995, ID:995

 15. 180 000 VND   153 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000994, ID:994

 16. 176 000 VND   150 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000993, ID:993

 17. 176 000 VND   150 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000992, ID:992