Mũi khoan gỗ lỗ tròn Forstner

Mũi khoan gỗ lỗ tròn Forstner với cấu trúc mũi định tâm, lưỡi cắt biên và lưỡi phay khoan gỗ lỗ tròn đường kính lớn nhanh chóng chính xác

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
  1. Bộ 5 mũi khoan gỗ kiểu forstner 10-35mm

    95 000 VND   81 000 VND

    9 000 VND off shipping fee !

    SKU: B5MKGTF15-35, ID:228

    Bộ 5 mũi khoan gỗ kiểu forstner 10-35mm