Mũi khoan gỗ 2 tầng

Cung cấp mũi khoan gỗ 2 tầng cố định và mũi khoan gỗ 2 tầng có thể định cữ bằng vật liệu tốt như thép gió, ti tan.

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 73 000 VND   62 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001602, ID:1602

 2. 19 000 VND   16 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001347, ID:1347

 3. 20 000 VND   17 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001346, ID:1346

 4. Bộ 2 mũi khoan gỗ định tâm 3 tầng bắt âm mũ vít 4-5mm

  35 000 VND   30 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: B2MKAG3T4-5, ID:226

  Bộ 2 mũi khoan gỗ định tâm 3 tầng bắt âm mũ vít 4-5mm

 5. Bộ 5 mũi khoan âm gỗ 2 bậc bắt âm mũ vít 2-3.55mm chuôi lục giác

  69 000 VND   59 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: B5MKAG01, ID:211

  Bộ 5 mũi khoan âm gỗ 2 bậc bắt âm mũ vít 2-3.55mm chuôi lục giác