Mũi khoan đa năng

Cung cấp bộ mũi khoan đa năng có thể khoan trên nhiều loại chất liệu như gạch, gốm, sứ đá, bê tông, tường xi măng cứng, thủy tinh

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 5pcs Multipurpose Drill Bits

  67 000 VND   57 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: B5MKDN01, ID:193

  New 5pc Triangle Spiral Tile Drill Bits Concrete Wall Ceramics Marble Hole Saw 3 4 5 6mm Masonry Drilling

 2. 40 000 VND   34 000 VND

  SKU: 24001708, ID:1708

 3. 33 100 VND   28 100 VND

  SKU: 24001707, ID:1707

 4. 30 000 VND   26 000 VND

  SKU: 24001706, ID:1706

 5. 24 800 VND   20 800 VND

  SKU: 24001705, ID:1705

 6. 35 200 VND   30 200 VND

  SKU: 24001606, ID:1606

 7. 25 800 VND   21 800 VND

  SKU: 24001605, ID:1605

 8. 19 500 VND   16 500 VND

  SKU: 24001604, ID:1604

 9. 26 700 VND   22 700 VND

  SKU: 24000602, ID:602

 10. 24 400 VND   20 400 VND

  SKU: 24000601, ID:601

 11. 22 600 VND   19 600 VND

  SKU: 24000600, ID:600

 12. 20 300 VND   17 300 VND

  SKU: 24000599, ID:599