Kìm nước

Cung cấp kìm nước chuyên dụng cho thợ nước, khẩu độ kìm nước lớn để vặn ống nước, đầu cút nước dễ dàng thuận tiện

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 224 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 820909738268, ID:1305

 2. 79 000 VND

  SKU: 24000381, ID:381

 3. 69 000 VND

  SKU: 24000380, ID:380

 4. Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225

  320 000 VND   270 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562150152, ID:262