Kìm nước

Cung cấp kìm nước chuyên dụng cho thợ nước, khẩu độ kìm nước lớn để vặn ống nước, đầu cút nước dễ dàng thuận tiện

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 224 000 VND   190 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 820909738268, ID:1305

 2. 96 000 VND   87 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000381, ID:381

 3. 82 000 VND   74 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000380, ID:380

 4. Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225

  322 000 VND   274 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4047562150152, ID:262