Kìm cắt góc ống gen

Kìm cắt góc ống ghen là dụng cụ chuyên dụng để cắt ồng ghen với các góc chính xác, dễ dàng đi ống gen điện ở các góc tường góc cột nhanh chóng

Filter

Filter

Show results for

 • Price range:

  27 000 - 105 000

No filter

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 27 000 VND   23 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001097, ID:1097

 2. 109 000 VND   93 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000910, ID:910

 3. 104 000 VND   88 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000801, ID:801