Khoét thạch cao

Cung cấp các loại dụng cụ khoét lỗ thạch cao, tăng đưa khoét lỗ trần thạch cao để lắp đèn, lắp ống nước một cách thẩm mỹ, nhanh chóng

Filter

Filter

Show results for

 • Price range:

  69 000 - 78 000

No filter

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 78 000 VND   66 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001244, ID:1244

 2. 68 000 VND   58 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000369, ID:369