Ke góc nam châm

Ke góc nam châm GÓC CHUẨN, HÚT KHỎE dùng đê định hình các góc 45,90,135 độ trong việc hàn sắt, giúp cho việc hàn khung sắt trở nên dễ dàng

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Ke góc nam châm 45°,90° cỡ nhỏ 25LBS

  43 100 VND   37 100 VND

  7 100 VND off shipping fee !

  SKU: KGTT25LBS, ID:222

  Ke góc nam châm 45°,90° cỡ nhỏ 25LBS

 2. Ke góc nam châm 50LBS lực hút 22Kg

  63 000 VND   54 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGTT50LBS, ID:235

  Ke góc nam châm 50LBS lực hút 22Kg

 3. 76 000 VND   68 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000562, ID:562

 4. Ke góc nam châm 45°,90° cỡ lớn 75LBS

  82 000 VND   70 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGTT75LBS, ID:223

  Ke góc nam châm 45°,90° cỡ lớn 75LBS

 5. 82 000 VND   70 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001965, ID:1965

 6. 93 000 VND   79 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002109, ID:2109

 7. 104 000 VND   100 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000721, ID:721

 8. 105 000 VND   89 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001966, ID:1966

 9. 138 000 VND   128 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000461, ID:461

 10. 144 000 VND   123 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001967, ID:1967

 11. 144 000 VND   133 000 VND

  24 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000605, ID:605

 12. 157 000 VND   120 000 VND

  15 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000899, ID:899

 13. 208 000 VND   192 000 VND

  28 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000373, ID:373

 14. Bộ 2 ke góc nam châm chữ V 60° và 90° ke trong ke ngoài

  255 000 VND   149 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000237, ID:237

  Bộ 2 ke góc nam châm chữ V 60° và 90° ke trong ke ngoài

 15. 276 000 VND   259 000 VND

  36 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000473, ID:473

 16. Ke góc nam châm lực hút 30LBS có công tắc

  298 000 VND   254 000 VND

  19 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGTT30LBS-CT, ID:278

 17. Ke góc nam châm có công tắc tắt bật từ 50LBS

  353 000 VND   301 000 VND

  21 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGTT50LBS-CT, ID:236

  Ke góc nam châm có công tắc tắt bật từ 50LBS lực hút 25Kg