Grafting tools and supplies

Shop our selection of grafting tools in Vietnam. All grafting and grafting supplies as you need

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. Garden Fruit Tree Pro Pruning Shears Scissor Grafting cutting Tool

  125 000 VND   104 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 8032956181139, ID:11

  Garden Fruit Tree Pro Pruning Shears Scissor Grafting cutting Tool + 2 Blade garden tools set pruner Tree Cutting Tool. Using easily and fastly. Grafting method than the traditional savings.

 2. Garden Fruit Tree Pro Pruning Shears Scissor Grafting Cutting Tools Suit

  175 000 VND   149 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGCUVTD, ID:182

  2 in 1 Fruit Tree Pro Pruning Shears Scissor Grafting Cutting Tools. Cutting an anastomotic interface with high effiency. Easy to use and save 40% of the time and energy of tradional grafting method.Change the blades just you like. Used for grafting and pruning all kinds of the branch of fruit tree and flower.

 3. Seedlings Engraft Grafting Garden Tools Nursery Fruit Trees Grafting

  324 000 VND   293 000 VND

  19 000 VND off shipping fee !

  SKU: KGCVUVKKL, ID:183

  Dear customer, the blade of grafting shear have been updated. Now the blade with black is made of SK-5 High Carbon Steel material which will be more sharp and durable.

 4. 12 000 VND   10 000 VND

  SKU: 24000513, ID:513

 5. Băng keo ghép cây tự dính giúp bảo vệ mối ghép

  16 200 VND   13 200 VND

  SKU: BKGCPV01, ID:119

  Băng keo ghép cây tự dính hay màng ghép được sử dụng để quấn quanh mối ghép giúp bảo vệ mối ghép nhanh liền và tăng tỷ lệ sống của mối cây ghép

 6. Băng quấn mối ghép tự dính tự hủy khổ rộng 5cm

  21 000 VND   19 000 VND

  SKU: BKGCPV02, ID:199

  Băng quấn mối ghép tự dính tự hủy khổ 5cm ghép mối ghép lớn và kín hơn

 7. 29 000 VND   25 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000422, ID:422

 8. 29 000 VND   25 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000423, ID:423

 9. 29 000 VND   25 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000424, ID:424

 10. 45 000 VND   38 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000488, ID:488

 11. 45 000 VND   38 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000580, ID:580

 12. Bộ 5 cuộn băng quấn mối ghép tự dính giá rẻ

  60 000 VND   52 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: BKGCTD02, ID:152

  Cuộn băng quấn mối ghép tự dính với GIÁ RẺ giúp bảo vệ mối ghép, giảm thời gian lao động, tăng tỷ lệ thành công cho mối ghép

 13. 56 000 VND   46 000 VND

  SKU: 24000754, ID:754

 14. Dao ghép cây dạng gấp Sagawa lưỡi thép carbon sk-5 Nhật cán nhựa xanh

  65 000 VND   55 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGCSNX, ID:127

  Dao ghép cây lưỡi sắc bén dùng thép carbon sk-5 từ Nhật. Dao có thể gấp gọn để bảo quản và an toàn sau khi dùng

 15. 69 000 VND   59 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001520, ID:1520

 16. Dao ghép cây chuyên dụng Sakagawa 1078

  90 000 VND   81 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGCS1078, ID:126

  Dao ghép cây chuyên sử dụng để ghép cây với thép carbon sk-5 từ Nhật tạo nên lưỡi thép sắc bén. Dao có thể gấp gọn để bảo quản và an toàn sau khi dùng

 17. 93 000 VND   79 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000482, ID:482

 18. 107 000 VND   91 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000813, ID:813

 19. Dao ghép cây dạng gấp Sagawa 1090 với chất thép Nhật

  116 000 VND   110 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGCS1096, ID:125

  Dao ghép cây cao cấp cán gỗ, thép Nhật siêu sắc bén với đầu nhọn có thể gấp gọn là sản phẩm chuyên dụng dùng ghép cây

 20. 113 000 VND   107 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000745, ID:745

1 2  Next page