Đầu kéo dài

Cung cấp các đầu nối kéo dài cho máy khoan, máy bắt vít để khoan xa, khoan các vị trí khó được làm bằng thép tốt, chịu mô mem xoắn cao

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 94 000 VND   80 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001927, ID:1927

 2. 61 000 VND   52 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000872, ID:872

 3. 34 000 VND   29 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000526, ID:526