Đầu đổi hướng

Chuyên cung cấp các loại đầu đổi hướng khoan, dụng cụ đổi hướng khoan, đổi hướng mũi bắt vít giúp bạn dễ dàng hóa giải các góc vặn khó

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
 1. 1/4 Inch Magnetic Angle Bits Driver Screwdriver Holder

  112 000 VND   95 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: BCHX02D, ID:209

  1/4 Inch Magnetic Angle Bits Driver Screwdriver Holder with Cross Phillips Screwdriver Power Drill Adjustable Tool Set

 2. 116 000 VND   99 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001625, ID:1625

 3. 246 000 VND   209 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000920, ID:920

 4. 22 000 VND   19 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000804, ID:804

 5. 60 000 VND   51 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000559, ID:559

 6. Đầu chuyển hướng mũi khoan 0.6-10mm 90 độ khóa tay

  123 000 VND   104 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: DCHMKKT9006-10, ID:276

 7. Đầu chuyển hướng mũi khoan 1-10mm 90 độ khóa chìa

  125 000 VND   105 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: DCHMKKC901-10, ID:275

 8. Đầu chuyển hướng mũi bắt vít chuôi lục giác

  42 800 VND   36 800 VND

  6 800 VND off shipping fee !

  SKU: DCHX01, ID:210

  Đầu chuyển hướng mũi bắt vít chuôi lục giác