Đầu bắt vít

Thế giới đầu bắt vít, đầu đủ các loại mũi như mũi tô vít 2 cạnh, mũi hoa thị, mũi lục giác và các loại chuôi lục giác, chuôi kẹp, chuôi gài