Chổi làm sạch

Chổi làm sạch hay chổi đánh gỉ được làm từ các bó sợi kim loại gắn với máy đa năng, máy khoan để làm sạch gỉ, bụi bẩn trên các bề mặt

Filter

Filter

Show results for

  • Price range:

    40 000 - 40 000

No filter

Price Ascending  Price Descending  Latest
View
  1. 40 000 VND   29 000 VND

    4 000 VND off shipping fee !

    SKU: 24000728, ID:728