Xinfeiyang Brand

Total number of items: 0

Xinfeiyang là thương hiệu của công ty TNHH  Xinfeiyang Hạ Môn ( Xiamen Xinfeiyang Information System Engineering Co.,Ltd) đặt tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trụ sở nhà máy trên bán đảo nhìn ra eo biển Đài Loan và cảng Hạ Môn. Trong tiếng hán, Xinfeiyang  - 鑫飞扬 - có nghĩa là hãy bay lên. 

Danh sách sản phẩm

If you want to find Xinfeiyang products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of Xinfeiyang's most popular products.