Wakio Brand

Total number of items: 1

Mặc dù Wakio là một thương hiệu dụng cụ của Nhật từ những năm 1964 nhưng ở Việt Nam nhiều người chưa biết đến các dụng cụ cầm tay của thương hiệu này.

The types of products that Wakio offers are : Đầu chuyển đổi cỡ khẩu, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find Wakio products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 1 of Wakio's most popular products.

  1. 39 000 VND   33 000 VND

    3 000 VND off shipping fee !

    SKU: 24001844, ID:1844