Ruike Brand

Total number of items: 6

The types of products that Ruike offers are : Screwdriver Sets, single hand tools, Screwdriver, Vít thử điện, Tuốc nơ vít, Bộ dụng cụ sửa điện, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find Ruike products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 6 of Ruike's most popular products.

 1. Tuốc nơ vít điện RUIKE kiêm bút thử điện

  60 000 VND   51 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: TVRUIKE7682, ID:134

  Tuốc nơ vít điện RUIKE kèm chức năng thử điện là dụng cụ không thể thiếu với thợ điện và trong mỗi gia đình

 2. Bộ 5 tuốc nơ vít điện 1000V tích hợp đèn báo thử điện

  161 000 VND   135 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: BTVD6RUIKE, ID:220

  Bộ 5 tuốc nơ vít điện 1000V tích hợp đèn báo thử điện

 3. Bộ tuốc nơ vít đa năng 24 đầu RUIKE

  186 000 VND   156 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: RUIKE24, ID:137

  Bộ tuốc nơ vít đa năng với 24 lại đầu vít một cần nối dài có tăng được sản xuất bởi thép CR-V

 4. 52 000 VND   44 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000438, ID:438

 5. Tuốc nơ vít có tăng độ dài, tăng lực thép CRV

  52 000 VND   44 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: TVRUIKECT, ID:145

  Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh có thể thay đổi độ dài, thay đổi lực xoay nhờ biến càn cầm thành cánh tay đòn

 6. Bộ tuốc nơ vít đa năng 34 chi tiết Ruike 7611A-34

  293 000 VND   249 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: BTVRUIKE34, ID:57

  Tạm hết hàng