QST EXPRESS Brand

Total number of items: 53

QST EXPRESS là một thương hiệu nổi tiếng hàng trung ương của Trung Quốc, được đăng ký bảo hộ toàn cầu, thuộc công ty TNHH Huizhou Qst Express Technology. QST là chữ viết tắt tiếng trung "全速通 - quánsù  tōng" và nó có nghĩa là "Full Speed Through" trong tiếng Anh, hay "xuyên qua toàn tốc" trong tiếng Việt để mô tả đặc điểm nổi bật các sản phẩm của thương hiệu này

Logo của QST EXPRESS

The types of products that QST EXPRESS offers are : Mũi doa lỗ kim loại dạng nón, Mũi khoan gỗ âm mũ vít, Saw Drill Bit, Cone Drill Bit, Mũi khoan sắt thép, Mũi doa lỗ gỗ, Mũi khoan bước, Mũi khoan bản lề, Wood Plug Cutter, Đầu đổi hướng, Screwdriver Flexible Extension Bit Holder, Bộ phụ kiện máy khoan, Tap Drill Bits, Center drill bits, Mũi khoan gỗ lỗ tròn Forstner, Drill Bits, Multi-tool, Ratchets and Socket Sets, Wire Stripper Cutter, New Good, Measuring instruments‎, Đầu chuyển máy khoan, Đầu chuyển đổi cỡ khẩu, Dụng cụ lấy dấu, Chổi làm sạch, Punches & Punch Sets, Screwdriver Sets, Bộ đầu bắt vít tổng hợp, Mũi hoa thị, Búa, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find QST EXPRESS products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 53 of QST EXPRESS's most popular products.

 1. 84 000 VND   75 000 VND

    FREE SHIPPING

  SKU: 24001425, ID:1425

 2. 44 800 VND   37 800 VND

  6 800 VND off shipping fee !

  SKU: 24001328, ID:1328

 3. 40 000 VND   29 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000728, ID:728

 4. 51 000 VND   43 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000735, ID:735

 5. 106 000 VND   89 000 VND

  SKU: 24000727, ID:727

 6. 61 000 VND   52 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001522, ID:1522

 7. 84 000 VND   75 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000522, ID:522

 8. 35 000 VND   30 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000835, ID:835

 9. 38 000 VND   32 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000797, ID:797

 10. 86 000 VND   75 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000788, ID:788

 11. 48 000 VND   41 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000787, ID:787

 12. 48 000 VND   41 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000785, ID:785

 13. 46 000 VND   39 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000744, ID:744

 14. 54 000 VND   46 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000726, ID:726

 15. Đầu búa lắp máy khoan chuôi lục giác

  29 000 VND   25 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: DBMK-CL, ID:293

 16. Bộ 3 mũi doa lỗ khoan bắt âm mũ vít 12-19mm titan

  36 000 VND   30 000 VND

  SKU: B3DLT12-19, ID:247

 17. Đầu chuyển hướng mũi bắt vít chuôi lục giác

  42 800 VND   36 800 VND

  6 800 VND off shipping fee !

  SKU: DCHX01, ID:210

  Đầu chuyển hướng mũi bắt vít chuôi lục giác

 18. 1/4 Inch Magnetic Angle Bits Driver Screwdriver Holder

  112 000 VND   95 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: BCHX02D, ID:209

  1/4 Inch Magnetic Angle Bits Driver Screwdriver Holder with Cross Phillips Screwdriver Power Drill Adjustable Tool Set

 19. Wood Plug Cutter - 8 Pieces-Φ6mm-Φ16mm

  100 000 VND   85 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: B8KLGLNCL6-16, ID:208

  A plug cutter is a woodworking or joinery tool used to cut wooden plugs to fill and repair gaps in wooden items

 20. Bộ 5 mũi khoan gỗ kiểu forstner 10-35mm

  95 000 VND   81 000 VND

  9 000 VND off shipping fee !

  SKU: B5MKGTF15-35, ID:228

  Bộ 5 mũi khoan gỗ kiểu forstner 10-35mm

1 2 3  Next page