Nhà máy nhựa Hồng Quốc Brand

Total number of items: 0

Nhà máy nhựa Hồng Quốc (虹国) ở quận Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là đơn vị gia công các sản phẩm nhựa khá rộng lớn, có quy trình hiện đại. Chúng tôi đã hợp tác với nhà máy nhựa Hồng Quốc kể từ giữa năm 2020 và cho rằng sản phẩm nhựa ở đây đáp ứng được công năng và giá cả rất phải chăng

Danh sách sản phẩm

If you want to find Nhà máy nhựa Hồng Quốc products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of Nhà máy nhựa Hồng Quốc's most popular products.