LongDi Brand

Total number of items: 2

LongDi là một công ty tại thành phố Lâm Nghi, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Công ty này chuyên sản xuất đồ nông nghiệp và dụng cụ gia đình. Công Cụ Tốt hợp tác với LongDi từ năm 2019, phân phổi và bảo hành các sản phẩm này tại Việt Nam

The types of products that LongDi offers are : Foldable Multi-Purpose Shovel, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find LongDi products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 2 of LongDi's most popular products.

 1. Xẻng gấp du lịch đa năng 4 in 1

  54 000 VND   46 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: CXDN5IN1D, ID:111

 2. Cuốc xẻng đa năng mini 47cm 3 chức năng

  55 000 VND   45 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: XGDNDLX, ID:110