Khác Brand

Total number of items: 155

The types of products that Khác offers are : Damaged Screw & Bolt Extractors set, Screwdriver, Ratchets and Socket Sets, Pliers, Punch hole pliers, Screwdriver Sets, Combination Spanner Set, Saws, Handicraft Tools, Spanner, Drill Bits, Tap Drill Bits, single hand tools, Ratcheting ring spanner, Mũi khoan tháo vít, Wire Stripper Cutter, Tap wrench, Tháo ống gãy, Grafting tools and supplies, Mũi khoan bước, Mũi khoan bản lề, Dụng cụ buộc cành cây, Cone Drill Bit, Drill bit set, Mũi doa lỗ kim loại dạng nón, Saw Drill Bit, Mũi khoan gỗ âm mũ vít, Mũi khoan gỗ đầu đinh, Mũi doa lỗ gỗ, Mũi khoan gỗ 2 tầng, Counterbore drill bit, Mũi khoan nhôm 2 tầng, Bộ phụ kiện máy khoan, Ke góc nam châm, Accessories, Bảo vệ tai, Dụng cụ lấy dấu, Đầu đổi hướng, Đầu PH2, Vạm kẹp góc, New Good, Wood Plug Cutter, Đầu chuyển máy khoan, Đầu thay mũi khoan nhanh, Mũi khoan xiên, Khoét thạch cao, Mũi khoan gỗ đuôi cá, Đầu chuyển đổi cỡ khẩu, Mũi khoan kính, Đầu kéo dài, Eyelets for hole punch plier, Marcotting, Scissors, Adjustable spanner, Rìu, Tap and die, Búa, Multi-tool, Measuring instruments‎, Khóa măng ranh, Wood staple guns & stapler pin, Kìm cắt góc ống gen, Bộ đầu bắt vít tổng hợp, Mũi khoan bê tông, Đục, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find Khác products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 155 of Khác's most popular products.

 1. 25 000 VND   21 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000798, ID:798

 2. 126 000 VND   107 000 VND

  13 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001349, ID:1349

 3. 13 000 VND   11 000 VND

  SKU: MVVCLTT01, ID:418

 4. Đầu mũi vít từ tính hút đầu mũ đinh vít

  18 000 VND   15 000 VND

  SKU: DVTT01, ID:277

 5. 27 000 VND   23 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001097, ID:1097

 6. 109 000 VND   93 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000910, ID:910

 7. 104 000 VND   88 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000801, ID:801

 8. 16 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002479, ID:2479

 9. Bộ dụng cụ định vị lỗ khoan 3 cỡ 6-8-10mm

  81 000 VND   69 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: B3DVLKG6-10, ID:273

 10. 34 000 VND   29 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000526, ID:526

 11. 39 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24002481, ID:2481

 12. 94 000 VND   80 000 VND

  8 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000597, ID:597

 13. 106 000 VND   90 000 VND

  11 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000710, ID:710

 14. 68 000 VND   58 000 VND

  7 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000369, ID:369

 15. 27 000 VND   23 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000535, ID:535

 16. 27 000 VND   23 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000534, ID:534

 17. 22 000 VND   19 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000533, ID:533

 18. 22 000 VND   19 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000521, ID:521

 19. Eto góc

  39 000 VND   33 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: ETO01, ID:281

 20. Chụp tai bảo hộ chống ồn

  65 000 VND

  SKU: 24000252, ID:252

1 2 3 4 5 6 7 8  Next page