Jinsai Brand

Total number of items: 0

Jinsai là thương hiệu của công ty TNHH Công cụ phần cứng JinSai Hàng Châu (杭州金赛五金工具有限公司) thuộc Trung Quốc. Nhà máy của Jinsai được thành lập vào đầu năm 1998. Kinh doanh chính là vật liệu kim loại, công cụ phần cứng, sản phẩm nhựa và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhà máy luôn đặt mục tiêu tạo ra thương hiệu Jinsai và cung cấp các sản phẩm chất lượng. Phương châm của Jinsai là "phục vụ khách hàng của chúng tôi với mức giá hợp lý !"

Danh sách sản phẩm

If you want to find Jinsai products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of Jinsai's most popular products.