Hida Nhật Bản (秀田) Brand

Total number of items: 1

Thương hiệu đã đăng ký Hida Nhật Bản (秀田) có nghĩa là "nông trang xinh đẹp" là một thương hiệu lâu đời, trước đây chuyên sản xuất thủ công rèn các nông cụ của Nhật Bản với bí kíp thép tốt. Các sản phẩm nông cụ của Hida được đập chìm dòng chữ "Chất thép Nhật Bản -  日本钢 ) rất dễ nhận ra. Mặc dù theo công bố đây chỉ là thép các bon thông thường nhưng thực tế sử dụng thấy chất thép đen này làm cho công cụ tất sắc bén mà không gỉ. 

Hida có các mẫu sản phẩm nông cụ thiết kế theo truyền thống Nhật Bản, trên bao bì vẫn còn hình hảnh đầu tiên của hãng khi còn là một xưởng rèn truyền thống:

Nhãn Hida

Mặc dù đã đăng ký bảo hộ thương hiệu bằng chữ 秀田 Hida mầu đỏ viết theo kiểu Hán tự nhưng hãng Hida vẫn còn lưu hành biểu tượng xưởng rèn thủ công truyền thống.

The types of products that Hida Nhật Bản (秀田) offers are : Plant scissors, shears and snips, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find Hida Nhật Bản (秀田) products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 1 of Hida Nhật Bản (秀田)'s most popular products.

  1. 390 000 VND   332 000 VND

    23 000 VND off shipping fee !

    SKU: 24000807, ID:807