HESHENG TOOLS Brand

Total number of items: 34

The types of products that HESHENG TOOLS offers are : Mũi khoan gỗ đầu đinh, Mũi khoan gỗ 2 tầng, Mũi khoan gỗ âm mũ vít, Drill Bits, Counterbore drill bit, Mũi khoan gỗ xoắn ốc, Đầu chuyển máy khoan, Saw Drill Bit, Tap Drill Bits, Mũi khoan xiên, Hole Saws, Mũi khoét sắt, Cone Drill Bit, Mũi khoan sắt thép, Mũi khoan bước, Mũi khoan kính, Mũi khoan gạch, gốm, sứ, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find HESHENG TOOLS products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 34 of HESHENG TOOLS's most popular products.

 1. 24 000 VND   20 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001909, ID:1909

 2. 26 000 VND   22 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001908, ID:1908

 3. 40 000 VND   34 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001907, ID:1907

 4. Bộ lưỡi cắt mini cho máy khoan 6PCs

  51 100 VND   44 100 VND

  9 100 VND off shipping fee !

  SKU: BLC6MINIMK01, ID:274

 5. 24 000 VND   20 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001780, ID:1780

 6. Bộ 2 mũi khoan gỗ định tâm 3 tầng bắt âm mũ vít 4-5mm

  35 000 VND   30 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: B2MKAG3T4-5, ID:226

  Bộ 2 mũi khoan gỗ định tâm 3 tầng bắt âm mũ vít 4-5mm

 7. 61 000 VND   52 000 VND

  5 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001930, ID:1930

 8. 31 000 VND   26 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001348, ID:1348

 9. 19 000 VND   16 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001347, ID:1347

 10. 20 000 VND   17 000 VND

  3 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001346, ID:1346

 11. 7PCS 300MM Extra Long Drill Brad Point Drill Bits Set Tools 4/5/6/7/8/10/12mm

  93 000 VND   75 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: B7MKDD300, ID:221

  Bộ 7 mũi khoan gỗ đầu đinh 4-12mm dài 300mm

 12. 42 000 VND   36 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000569, ID:569

 13. 25 000 VND   21 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000568, ID:568

 14. Bộ 5 mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger 6-14mm dài 230mm

  108 000 VND   92 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: B5MKGX6-14, ID:229

  Bộ 5 mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger 6-14mm dài 230mm

 15. 76 000 VND   65 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001400, ID:1400

 16. 71 000 VND   60 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001399, ID:1399

 17. 35 000 VND   30 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001398, ID:1398

 18. 69 000 VND   59 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001357, ID:1357

 19. 62 000 VND   53 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001356, ID:1356

 20. 38 000 VND   32 000 VND

  4 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001697, ID:1697

1 2  Next page