DALINGSHAN (Đại Lĩnh Sơn) Brand

Total number of items: 0

Công ty DALINGSHAN (大岭山 - đại lĩnh sơn) là một công ty chuyên sản xuất các loại bánh xe đẩy tại thị trấn Đại Lĩnh Sơn, châu Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bánh xe Đại Lĩnh Sơn được phân phối tại Việt Nam thông qua các đầu nậu ở các thành phố lớn là chính. Công Cụ Tốt cho rằng đây là sản phẩm phân khúc bình dân và được các xưởng cơ khí tiêu thụ mạnh bởi giá cả rất phải chăng. Tuy nhiên chúng tôi không đánh giá quá cao quy trình kiểm soát chất lượng vì chúng tôi nhận thấy vẫn phải bảo hành một số bánh xe này.

Nhà máy Đại Lĩnh Sơn

Danh sách sản phẩm

If you want to find DALINGSHAN (Đại Lĩnh Sơn) products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of DALINGSHAN (Đại Lĩnh Sơn)'s most popular products.