CTZ - ChuangTuoZhe Tools Brand

Total number of items: 0

CTZ - ChuangTuoZhe Tools - một hãng dụng cụ ở Thượng Hải với các dụng cụ mang tông mầu xanh ngọc và dòng chữ nhận diện CTZ. Đây là một công ty theo hình thức thiết kế là chủ yếu rồi thuê các đơn vị khác gia công theo thiết kế nên các sản phẩm khá là phong phú. Chất lượng đáp ứng được nhu cầu bình dân.

Danh sách sản phẩm

If you want to find CTZ - ChuangTuoZhe Tools products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of CTZ - ChuangTuoZhe Tools's most popular products.