Bảo bì ZH -ZongHua Brand

Total number of items: 0

Nhà máy bao bì ZongHua (宗华包装 - tiếng việt là Tông Hoa nghĩa là người Hoa chính cống) tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được trang bị dây truyền máy móc khá hiện đại, chuyên sản xuất các loại bao bì đáp ứng cho thương mại điện tử

Dây truyền sản xuất bao bì

Hệ thống dây truyền sản xuất bao bì của ZongHua

Danh sách sản phẩm

If you want to find Bảo bì ZH -ZongHua products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 0 of Bảo bì ZH -ZongHua's most popular products.