Brand

Total number of items: 20

The types of products that offers are : Grafting tools and supplies, Marcotting, Scissors, Knife, Plant scissors, shears and snips, Pruning Saws, Mài dao kéo, ..

Danh sách sản phẩm

If you want to find products in Vietnam, contact Metalworking tools Store in VietNam that is a distributor of roducts in Vietnam. We are currently distributing 20 of 's most popular products.

 1. 157 000 VND   149 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000809, ID:809

 2. Dụng cụ khoanh vỏ cây

  176 000 VND   151 000 VND

  17 000 VND off shipping fee !

  SKU: DCKVTC02, ID:267

 3. Adjustable Marcotting Dual Scissors

  53 800 VND   45 800 VND

  6 800 VND off shipping fee !

  SKU: KKVCCC01, ID:181

  Sagawa Marcotting Dual Scissors

 4. 191 000 VND   172 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24001506, ID:1506

 5. 283 000 VND   255 000 VND

  25 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000483, ID:483

 6. 265 000 VND   225 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000815, ID:815

 7. 139 000 VND   132 000 VND

  18 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000808, ID:808

 8. 234 000 VND   199 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000806, ID:806

 9. 240 000 VND   228 000 VND

  23 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000485, ID:485

 10. 267 000 VND   227 000 VND

  17 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000484, ID:484

 11. 175 000 VND   149 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 4713481717188, ID:479

 12. 167 000 VND   142 000 VND

  12 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000478, ID:478

 13. 128 000 VND   115 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000814, ID:814

 14. 107 000 VND   91 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000813, ID:813

 15. Dao ghép cây dạng ghấp cao cấp thép Nhật SUS 440A

  411 000 VND   349 000 VND

  10 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGC1097, ID:245

  Dao ghép cây dạng ghấp cao cấp thép Nhật SUS 440A

 16. Dao ghép cây dạng gấp Sagawa lưỡi thép carbon sk-5 Nhật cán nhựa xanh

  65 000 VND   55 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGCSNX, ID:127

  Dao ghép cây lưỡi sắc bén dùng thép carbon sk-5 từ Nhật. Dao có thể gấp gọn để bảo quản và an toàn sau khi dùng

 17. Dao ghép cây dạng gấp Sagawa 1090 với chất thép Nhật

  116 000 VND   110 000 VND

  14 000 VND off shipping fee !

  SKU: DGCS1096, ID:125

  Dao ghép cây cao cấp cán gỗ, thép Nhật siêu sắc bén với đầu nhọn có thể gấp gọn là sản phẩm chuyên dụng dùng ghép cây

 18. 57 000 VND   47 000 VND

  SKU: 24000816, ID:816

 19. 42 000 VND   36 000 VND

  6 000 VND off shipping fee !

  SKU: 24000812, ID:812

 20. 52 900 VND   42 900 VND

  8 900 VND off shipping fee !

  SKU: 24000480, ID:480