Dụng cụ cầm tay đơn

Dụng cụ cầm tay bao gồm các dụng cụ đơn chiếc có chức năng nhất định sử dụng tay để thao tác như kìm, búa, cờ lê, cần xiết, tuốc nơ vít